KIDS AD DESIGN CONTEST - BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade

PAPA MURPHY'S

BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's

Winning Entry - Jack Campbell

Winner 20220420_122926.jpg
Winner 20220420_122926.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_122803.jpg
20220420_122803.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_122811.jpg
20220420_122811.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_122824.jpg
20220420_122824.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_122835.jpg
20220420_122835.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_122846.jpg
20220420_122846.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_122855.jpg
20220420_122855.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_122905.jpg
20220420_122905.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_122915.jpg
20220420_122915.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_122935.jpg
20220420_122935.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_122946.jpg
20220420_122946.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_122954.jpg
20220420_122954.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_123007.jpg
20220420_123007.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_123020.jpg
20220420_123020.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_123030.jpg
20220420_123030.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_123041.jpg
20220420_123041.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_123054.jpg
20220420_123054.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_123104.jpg
20220420_123104.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_123115.jpg
20220420_123115.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_123126.jpg
20220420_123126.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
20220420_123136.jpg
20220420_123136.jpg
Entries from BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade - Papa Murphy's
KIDS AD DESIGN CONTEST - BAXTER ELEMENTARY - Mrs. Campion's 3rd Grade
Winner 20220420_122926.jpg
20220420_122803.jpg
20220420_122811.jpg
20220420_122824.jpg
20220420_122835.jpg
20220420_122846.jpg
20220420_122855.jpg
20220420_122905.jpg
20220420_122915.jpg
20220420_122935.jpg
20220420_122946.jpg
20220420_122954.jpg
20220420_123007.jpg
20220420_123020.jpg
20220420_123030.jpg
20220420_123041.jpg
20220420_123054.jpg
20220420_123104.jpg
20220420_123115.jpg
20220420_123126.jpg
20220420_123136.jpg